Profil

 

Vzdělání

Jsem absolventkou Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Členka Komory daňových poradců ČR

Členkou Komory daňových poradců České republiky jsem se stala v roce 1998 a do seznamu daňových poradců ČR jsem byla zapsána pod evidenčním číslem 2817.

Při poskytování daňového poradenství se řídím zákonem č. 523/1993 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů a Etickým kodexem Komory daňových poradců ČR. Vždy chráním práva a oprávněné zájmy svého klienta a zachovávám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděla v souvislosti s výkonem činnosti daňové poradkyně.

 

Comments are closed.