Úvodní stránka

Vítejte na internetové prezentaci daňové poradkyně Ing. Miluše Markové, členky Komory daňových poradců České republiky.

Poskytuji komplexní služby v oblasti daňového poradenství a účetnictví, zaměřené především na zpracování a podání přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob v řádném i prodlouženém termínu, na daňový dohled nad účetnictvím i na účetní dohled, na zastupování před správci daně při daňových kontrolách, na uplatňování DPH v rámci Evropské unie i ve vztahu k třetím zemím, na vedení účetnictví a daňové evidence.

 

 

Comments are closed.